Nationale DenkTank

TROONBEDE 2017

Leden van de Staten-Generaal,

Het nieuwe kabinet staat al een half jaar te dralen bij de startblokken. Polderland Nederland heeft moeite om partijen en belangen met elkaar te verenigen.

Maar er is ruimte voor optimisme. Sinds 2005 werken jaarlijks 25 jonge denkers aan creatieve oplossingen voor vastgelopen maatschappelijke problemen. Met frisse en onafhankelijke blikken zijn schijnbare tegenstellingen overbrugbaar.

De Nationale DenkTank kwam de afgelopen twaalf jaar al herhaaldelijk met vernieuwende antwoorden op vragen als: hoe houden we zorg betaalbaar én menselijk? Hoe behouden of bereiken we kwalitatief hoogwaardig onderwijs én tevreden leraren? Hoe zorgen we dat een carrière en een gezinsleven op een gedeelde eerste plaats passen?

Onze ideeën zijn onverminderd actueel, want via de beleidsweg zijn deze vragen nog niet beantwoord. Daarom deze smeekbede aan u: kijk met open vizier naar de oplossingen die buiten de Haagse vierkante kilometer worden aangedragen. Op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en overheid komt verandering tot stand. Doe er uw voordeel mee – u kunt deze ideeën morgen ter hand nemen!

Bouw bruggen, smeed maatschappelijke samenwerkingen, heb lef en wees daadkrachtig. Vertrouw in de samenleving, opdat de samenleving in u vertrouwt.